Disclaimer

Bij het selecteren van van anderen afkomstige informatie wordt door de redactie van de website de nodige zorgvuldigheid betracht. De Bibliotheek Zuid-Kennemerland kan evenwel niet verantwoordelijk gesteld worden voor onjuiste informatie en de gevolgen daarvan. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend. De weergegeven tarieven op deze website gelden onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en fouten.

Op de site wordt gebruik gemaakt van formulieren. Hiermee kun je je op een mailinglijst plaatsen of informatie uitwisselen. Jouw emailadres wordt uitsluitend gevraagd om met je in contact te kunnen treden. De Bibliotheek Zuid-Kennemerland stelt de verstrekte gegevens niet ter beschikking aan derden.

De website biedt ook toegang tot websites en informatiebestanden die door anderen onderhouden worden. Mocht worden geconstateerd dat hyperlinks leiden naar informatie of tekst die onjuist, kwetsend, discriminerend of aanstootgevend is, dan wordt de toegang tot deze informatie van de website weggehaald. De Bibliotheek Zuid-Kennemerland kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie.

Het is niet toegestaan om de normale werking van deze website te verstoren of de integriteit ervan te schenden (kraken, hacken). Het is niet toegestaan veranderingen aan te brengen in de informatie op deze site, noch de toegang tot deze site voor andere gebruikers te beletten, te beperken of anderszins te beïnvloeden.