Jaarverslag 2022

De Bibliotheek als plek voor inspiratie, ontwikkeling en ontmoeting

In 2022 hebben wij onze missie voortgezet. Het jaar begon nog met een beperkte dienstverlening vanwege corona, maar dit konden we definitief achter ons laten. Onze focus lag volledig op de ontwikkeling van de Bibliotheek waardoor deze plek nog meer een plek voor inspiratie, ontwikkeling en ontmoeting is geworden.

In ons jaarverslag laten we zien hoe de Bibliotheek zorgt dat iedereen mee kan doen in de samenleving. We doen dit met een breed aanbod en hebben de resultaten die in het verslag zijn opgenomen nooit kunnen verwezenlijken zonder de samenwerkingen met partners.

De groei in bezoekersaantallen laat zien dat de Bibliotheek steeds vaker wordt gevonden. Voor onze collectie, maar ook voor hulp bij taal, digitaal, om te studeren of als plek voor ontmoeting. We zijn dankbaar dat we al deze verhalen mogen delen via het online jaarverslag op deze pagina.