De Bibliotheek ontvangt Willem van Oranje in brieven

Gepubliceerd op: 1 september 2022 13:34

Burgemeester Jos Wienen heeft donderdag 1 september in een wat luidruchtige Bibliotheek Haarlem Centrum een bijzonder boek aan directeur Roxane van Acker overhandigd.

Het centrumfiliaal van de bieb wordt vernieuwd en verduurzaamd, maar lezen en uitlenen gaat gewoon door. Fijn, want met het boek Willem van Oranje in brieven is bibliotheek Zuid-Kennemerland een mooi exemplaar rijker.

Geboorte van Nederland

Het is 450 jaar geleden dat de watergeuzen Den Briel innamen. Dat jaar, 1572, is een keerpunt in de Nederlandse geschiedenis, en staat voor de geboorte van Nederland. Elke Nederlandse stad speelde in deze strijd zijn eigen rol. Sommige steden kozen voor de heersende landsheer, de Spaanse koning Filips II, anderen sloten zich aan bij de opstand onder leiding van Willem van Oranje.

Wat dacht Willem van Oranje in 1572 toen de Watergeuzen bij toeval Den Briel innamen? Hoe probeerde hij Nederlanders voor zich te winnen en welke misstanden stelde hij aan de kaak? De weg naar vrijheid en verdraagzaamheid bleek weerbarstiger dan de prins had gehoopt. Onverdraagzaamheid heerste bij velen uit zowel de protestantse als katholieke gemeenschap. 

Willem van Oranje was een brievenschrijver. Veertig brieven over die strijd zijn gebundeld in het boek Willem van Oranje in brieven. Brieven waarin Van Oranje pleit voor vrijheid en verdraagzaamheid.

Samenwerkingsverband 1572-gemeenten

Tussen 1572 en 2022 liggen 450 jaar. De waarden die toen werden bevochten, spelen ook nu nog een belangrijke rol in onze samenleving: vrijheid, verdraagzaamheid, verbondenheid, verscheidenheid. Thema‚Äôs die ook bij de Bibliotheek hoog in het vaandel staan. Ruim 40 gemeenten verenigden zich in het samenwerkingsverband 1572 om stil te staan bij de geboorte van Nederland en deze te herdenken. 

Maar ook de samenstelling en uitgifte van het boek Willem van Oranje in brieven maakt onderdeel uit van het herdenkingsjaar van de geboorte van Nederland. 

Het boek kwam onder redactie van Marianne Eekhout, Ineke Huysman, Henk van Nierop, Judith Pollmann en Johan Visser tot stand. Het Samenwerkingsverband 1572-gemeenten schenkt een exemplaar aan de bibliotheken van alle gemeenten binnen het samenwerkingsverband. Onze bibliotheek neemt het boek op in de collectie zodat liefhebbers het kunnen lenen en lezen.