Samenwerking Bibliotheek, Boekstart en kinderopvang

Gepubliceerd op: 1 december 2023 10:52

Update van de online Bibliotheek-app

Om het voorlezen vanaf jonge leeftijd te bevorderen slaan de Bibliotheek Zuid-Kennemerland, de gemeente Haarlem, kinderopvangorganisaties Hero kindercentra en Les Petits de handen ineen met de start van BoekStart in de kinderopvang.

Donderdag 30 november ondertekenden alle partijen tijdens een feestelijk moment de samenwerkingsovereenkomst. “Het is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van het taalbegrip en taalgevoel van kinderen om vroegtijdig in aanraking te komen met voorlezen. Samen met onze partners zetten wij ons als gemeente hiervoor in”, vertelt wethouder Bas van Leeuwen. Samen met de directeur van de Bibliotheek overhandigt hij de directeuren van de kinderopvangorganisaties boekenpakketten om de samenwerking te beklinken. Met de ondertekening van de overeenkomst gaan de partijen voor in ieder geval drie jaar een samenwerking aan. “Voor de Bibliotheek is dit een mooie uitbreiding van ons BoekStartprogramma. We zijn blij dat de kinderopvang en de gemeente zich ook zo hard inzetten voor taalontwikkeling en leesplezier”, aldus directeur van de Bibliotheek Roxane van Acker tijdens de feestelijke aftrap.

Stimulerende taal- en leesomgeving

Met de samenwerking wordt op 35 vroegschoolse educatie-groepen in Haarlem een stimulerende taal- en leesomgeving aangeboden. Dit betekent de inzet van deskundige leesconsulenten van de Bibliotheek en het uitvoeren van leesbevorderende activiteiten. Er wordt gewerkt aan een aantrekkelijke collectie, verhoogde deskundigheid en meer ouderbetrokkenheid. Directeur van Hero kindercentra Maureen Posthumus is blij met de samenwerking: “Het is van groot belang dat wij zo nog beter kunnen bijdragen aan het leesplezier en de taalontwikkeling van kinderen.” Haar collega-directeur van Les Petits Kinderopvang Sandra Vlaar vindt het eveneens een mooie stap voor kinderen en de ouders. “Zo kunnen we als opvang de voorleescultuur hier, maar zeker ook bij kinderen thuis stimuleren.” 

BoekStart

Het programma BoekStart draagt bij aan het taalniveau en de woordenschat van jonge kinderen. Uit onderzoeken blijkt dat kinderen, die van jongs af aan zijn voorgelezen, gemotiveerd zijn om te leren lezen, ze blijken taalvaardiger te zijn, ze begrijpen teksten beter en hebben meer succes op school dan kinderen die niet of heel weinig zijn voorgelezen. Naast BoekStart in de Bibliotheek en op het consultatiebureau is BoekStart nu ook actief in de kinderopvang.