Start samenwerking tussen Bibliotheek en Inholland Pabo

Gepubliceerd op: 12 februari 2024 13:36

Foto betrokkenen met prijs

Om het lezen onder pabostudenten te bevorderen slaan de Bibliotheek en de Inholland Pabo Haarlem de handen ineen met de start van het programma De Bibliotheek op school. Vandaag werd de 3-jarige samenwerking feestelijk afgetrapt in het bijzijn van wethouder van onderwijs Bas van Leeuwen

De Bibliotheek op School is een landelijk leesbevorderingsprogramma voor meer leesplezier. Met de samenwerking wordt ingezet op het verbeteren van de basis: het investeren in de leerkrachten van de toekomst. Voorafgaand aan de Pabo Voorleeswedstrijd werd, met het overhandigen van een grote stapel mooie nieuwe leesboeken, de samenwerking feestelijk afgetrapt.  De urgentie voor een gedegen plan van aanpak is er momenteel meer dan ooit. Uit het PISA-onderzoek bleek het onlangs slecht gesteld met de leesvaardigheid onder 15-jarigen. Ook uit onderzoek naar het leesgedrag van pabostudenten bleek dat ruim een derde van de pabostudenten lezen niet leuk, of zelfs vervelend vindt. Regiomanager Inholland Wilbert Zwanenburg: ‘Door toekomstige leerkrachten op te leiden tot enthousiaste leesbevorderaars verwachten wij dit tij te kunnen keren. Als team zien wij het belang van leesmotivatie in, en met deze samenwerking hopen we de komende jaren mooie stappen te zetten en vooral leesplezier over te brengen op onze studenten.’  

Stevige basis kwalitatief leesonderwijs

De samenwerking wordt in eerste instantie aangegaan voor drie jaar en bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder het opzetten van een rijke schoolbibliotheek met een mooie jeugdcollectie, waarbij ook aandacht en ruimte is voor het vrij lezen van studenten. ‘We weten dat leerlingen die plezier hebben in lezen meer gaan lezen, steeds beter gaan lezen én blijven lezen.’ Vertelt directeur van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland Roxane van Acker. ‘Het belang van lezen kan niet onderschat worden.’ Via verschillende activiteiten, trainingen en workshops wordt breed ingezet op het vergroten van expertise. Door pabostudenten mee te krijgen als leesbevorderaars, is de verwachting dat de kwaliteit van het onderwijs in de basis aangepakt wordt. Wethouder Onderwijs & Jeugd Bas van Leeuwen (gemeente Haarlem): ‘Deze studenten leiden straks een nieuwe generatie lezers op. Met deze samenwerking kunnen we een stevige basis leggen voor kwalitatief leesonderwijs.’